Kurs behawiorysty zwierzęcego – część teoretyczna online

Kurs trwa 10 tygodni i obejmuje zagadnienia teoretycznego kursu behawiorysty zwierzęcego w postaci materiałów audio, video oraz pdf

Po zaliczeniu egzaminu końcowego można będzie przystąpić do części praktycznej.

Ramowy program:

Moduł 1. Praca w zawodzie behawiorysty zwierzęcego

Moduł 2. Anatomia układu nerwowego

Moduł 3. Psychofizjologia stresu

Moduł 4. Emocje w świecie zwierząt

Moduł 5. Układ dokrewny

Moduł 6. Zaburzenia behawioralne

Moduł 7. Zachowania agresywne

Moduł 8. Terapie alternatywne

Moduł 9. Farmakoterapia

Moduł 10. Studia przypadków

Sprzedaż kursu uruchomimy wkrótce.

konsultacja behawioralna

Aby otrzymywać informacje bieżące zapisz się na listę osób zainteresowanych kursem.

Przejdź do paska narzędzi